FruitMasters

In 2022 zijn verschillende applicaties voor FruitMasters ontwikkeld. Dit zijn allemaal moderne cloudapplicaties die de kernsystemen van FruitMasters aanvullen. De fruittelers hebben via hun tablet of mobiel toegang tot een deel van deze applicaties.

Voorsorteren via AWETA

Eind 2021 kwam er een fusie tot stand tussen Veiling Margraten en FruitMasters. Bij Veiling Margraten werden net als bij FruitMasters appelen voorgesorteerd. Echter de voorsorteermachine van Margraten was van de firma AWETA. Een heel andere technologie dan de GREEFA machine bij FruitMasters. Deze AWETA machine moest gekoppeld worden met het kernsysteem. Abstract IT realiseerde deze interface in korte tijd. Er is een cloudapplicatie ontwikkeld waarmee de gegevens van de voorgesorteerde partijen ‘vertaald’ konden worden naar het kernsysteem. Ook worden de productieorders uit het kernsysteem vertaald naar opdrachten binnen AWETA. Hierbij is o.a. Servicebus technologie van Microsoft Azure ingezet, omdat dit perfect paste bij oplossing van het probleem.


Omzetverklaring

Om gebruik te kunnen maken van de SIG&F-subsidie (voorheen GMO) is één van de randvoorwaarden dat de omzet van de fruittelers volledig onderbouwd moet kunnen worden. Om dit proces te ondersteunen heeft Abstract IT een cloudapplicatie ontwikkeld, waarbij de leden hun omzet kunnen invullen per productgroep (appelen, peren etc.) inclusief de uitzonderingen voor clubrassen, bijvoorbeeld het ras Nicoter. Het systeem ondersteunt de volledige workflow van uitnodiging tot invoer door de teler tot en met de goedkeurende ondertekening door het lid en zijn accountant. De fruittelers kunnen hun omzet invullen op hun mobiel of tablet. De applicatie is ontworpen door onze UI/UX specialist. Dit heeft een hele goede gebruikerservaring tot gevolg.

Toegepaste technieken zijn: Servicebus van Azure, Authenticatie via O-Auth, Digitale ondertekening via DocuSign en MS SQL-Server voor de opslag van data.

Participatiereserve

Binnen FruitMasters nemen de fruittelers financieel deel in de organisatie via het zogenaamde participatiefonds. Ieder jaar kan een deel van de winst worden gereserveerd voor de deelnemers door toevoeging aan de participatiereserve of kan een deel als dividend ter beschikking worden gesteld. De administratie van het saldo inclusief eventuele uitbetalingen hebben wij volledig geautomatiseerd via een moderne cloudapplicatie. Op ieder moment is er volledig inzicht in de opbouw van het saldo per lid en kunnen er diverse transacties worden vastgelegd, zoals het opboeken van het participatiesaldo en het uitbetalen van het saldo of dividend. De applicatie is veilig en werkt snel.

Toegepaste technieken zijn: Authenticatie via O-Auth, MS SQL-Server voor de opslag van data en ASP.NET voor de applicatie.

25 jaar ervaring in AGF

Een aantal medewerkers van Abstract IT werkte al aan de kernsystemen van FruitMasters ver voor dat Abstract IT is opgericht. Delen van dat kernsysteem worden nog steeds gebruikt! Gedurende deze periode is veel kennis opgebouwd over hoe processen in de AGF werken.

Ook aan de slag met een systeem op maat voor uw AGF bedrijf? We denken graag met u mee!


Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden. 
We denken graag met u mee!